سبد خرید
روش های دسترسی دادن در شبکه

روشهای دسترسی دادن در یک شبکه

همانطور که در نوشته “معرفی کامل شبکه ” گفته شد برای انتقال یک داده از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر باید یک بستر و یک راه کار برای اولویت دادن ارسال داده  وجود داشته باشد. در این نوشته روش های مختلفی که برای دسترسی دادن در یک شبکه کامپیوتری وجود دارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بررسی روش های دسترسی دادن در یک شبکه

پروتکل های ارتباطی از یک سری قوانین جهت سرویس دهی به کامپیوتر ها برای ارسال داده استفاده می کنند.دسترسی دادن به کاربران در یک شبکه بر اساس 3 قانون امکان پذیر است :

روش CSMA/CD

در این روش تمام میزبان ها یا کاربران دارای دسترسی یکسان به شبکه به هنگام آزاد بودن خط را دارا می باشند. در این روش اگر میزبان قصد گذاشتن اطلاعات بر روی خط داشته باشد ، ابتدا خط را بررسی می نماید که دارای سیگنال می باشد یا خیر . اگر خط مشغول باشد منتظر می ماند تا خط آزاد شود. اما اگر خط آزاد باشد میزبان اطلاعات را بر روی خط قرار می دهد. مشکل این روش این است که در صورت آزاد بودن خط اگر دو میزبان در شبکه باشند همزمان هردو آزاد بودن خط را بررسی و داده را ارسال می کنند و دراین حالت Collision یا تصادم به وجود می آید و اطلاعات از بین می رود.

روش CSMA/CA

این روش کمتر از روش فوق مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش همانند CSMA/CD ابتدا خط توسط میزبان بررسی می شود. در صورت آزاد بودن یک دیتا ساختگی بر روی خط ارسال می کند. سپس خط را بررسی می نماید تا منتظر وقوع تصادم باشد. در صورت عدم مشکل داده ارسال می شود.

روش Token

در هر دو روش ذکر شده امکان به جود آمدن Collision وجود دارد و هرچه تعداد میزبان ها زیاد می شود احتمال وقوع Collision بیشتر می باشد.روش Token ساختار متفاوتی با دو روش گفته شده دارد. در این روش یک بسته خالی بر روی خط ارسال می شود که به آن Token می گویند. برای ارسال کردن داده توسط میزبان ها بر روی خط باید منتظر پاسخ از طرف Token باشند. این روش اولویت در ارسال داده را برای میزبان ها به وجود می آورد.